Vi står på brottsoffrets sida

Rättslig hjälp i en utsatt situation

Vi står på brottsoffrets sida

Rättslig hjälp i en utsatt situation

Vi står vid din sida när du utsatts för våldtäkt

Detta är en sida där du kan hitta information om hur du kan få juridisk hjälp om du har blivit utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp av något annat slag.

Vänd dig till oss på Salmi & Partners. Som advokater har vi lång erfarenhet av att företräda våldtäktsoffer i domstolar. Vi tillvaratar dina intressen med stor empati och hårt arbete och står vid din sida genom hela processen.

Du når oss här och på telefon 031-300 05 50 (Göteborg) och 08-673 51 80 (Stockholm).

E-post: [email protected]

Vi företräder offer för våldtäkt i Göteborg och hela Sverige.

böcker och klubba

Flera advokater med utländsk bakgrund

Flera av våra advokater har utländsk bakgrund och därmed ökad förståelse för att personer som utsatts för våldtäkt kan komma att skuldbeläggas, exempelvis på grund av annorlunda kulturella normer. Vi är erfarna vid den typen av problematik och vet hur vi kan hjälpa dig.

Våldtäkt betraktas som ett svårt och integritetskränkande brott. Om du har utsatts för sexuella handlingar så handlar det om ett brott som måste hanteras som ett sådant – och detta gäller oavsett om du känner förövaren eller inte.

Sök hjälp så snabbt som möjligt

Om du har blivit våldtagen så är det av största vikt att du söker hjälp så fort som möjligt. Det ökar chanserna att man kan säkra eventuella spår från gärningsmannen – något som kan få stor betydelse för rättsprocessen. Ring polisen, gå direkt till en polisstation eller uppsök ett sjukhus. I Sverige finns det på många sjukhus specialavdelningar för våldtäktsoffer. Där finns stora kunskaper och lång erfarenhet av våldtäkter och sexuella övergrepp. Personalen vet hur du bäst får hjälp om du har blivit utsatt. I Göteborg finns det bland annat en sådan avdelning på Sahlgrenska Sjukhuset.

Känner du dig otrygg med att ta kontakt med polis eller sjukvård – ring oss så hjälper vi dig med nästa steg. Vi har stor erfarenhet av fall som rör våldtäkt och kommer att hantera dig med stor empati och med respekt för din integritet.

Viktigt att anmäla även om det gått tid

Har det gått en tid sedan du utsatts för brottet? Även i detta fall kan du söka hjälp. Det är inte ovanligt att personer som drabbats av en våldtäkt reagerar med förträngning. Eftersom människor reagerar olika på traumatiska händelser så är detta fullt normalt. Det är inte för sent – även om det har gått ett tag så kan du vända dig till polisen, sjukhus eller till oss om du vill anmäla brott eller behöver hjälp att gå vidare.

Det finns även andra resurser som du kan vända dig till om du är utsatt: kvinnojourer, kriscentrum för män och ungdomsmottagningar är några exempel på det. Här finns kunskaper, erfarenhet och engagemang som kan hjälpa dig i svåra stunder. På 1117.se kan du hitta kontakter till dessa värdefulla resurser.

Målsägandebiträdet ger ovärderligt stöd

Personer som utsatts för brott som har fängelse på straffskalan har rätt till ett målsägandebiträde. Svenska staten står för denna kostnad så du behöver inte oroa dig för att det ska bli för kostsamt.

Du har rätt att själv välja målsägandebiträde och dessa önskemål beviljas som regel. På vårt lokalkontor i Göteborg finns advokater och jurister med erfarenhet av att arbeta med våldtäkter och liknande fall i rollen som målsägandebiträde. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vi representerar dig i hela processen

Som målsägandebiträde representerar vi dig i varje del av rättsprocessen. Vi bistår dig vid förhör med polisen, medverkar vid förundersökningen och står självklart vid din sida under rättegången i domstolen. Vi tar till vara dina rättigheter, avvisar frågor som saknar relevans och följer polisen arbete för att veta att alla undersökningar utförs på ett korrekt. Dessutom hjälper vi dig med ansökan om skadestånd och eventuella överklaganden till högre rättsinstans.

Våldtäkt – så här går rättegången till

Oro för vad som kommer att hända i rättssalen är vanlig i våldtäktsfall. Vilka frågor kommer att ställas, kommer man att utsättas för tuff behandling av försvaret? Många upplever rättsprocessen som ännu en obehaglig upplevelse. Vi står på din sida och kommer omedelbart att reagera om det är något som inte går till på rätt sätt i förundersökningen eller domstolen.

Domaren inleder rättegången med att hälsa välkommen och kontrollerar att alla kallade är på plats. Sedan får åklagaren gå igenom vad som framkommit under förundersökningen och hur brottet har gått till. Därefter får målsäganden (brottsoffret) berätta om händelsen.

Härnäst får den misstänkte framföra sin sida av saken och vittnen förhörs. Både åklagaren och den tilltalades försvarsadvokat har rätt att ställa frågor.

För mer information om rättgångsprocessen besök gärna Sveriges Domstolars hemsida.

Du som har utsatts för våldtäkt måste närvara i tingsrätten. Det kan kännas tungt och jobbigt men viss tröst går att finna i det faktum att du som målsägande kan begära att den tilltalade ska befinna sig i ett annat rum under det att du berättar om det som hänt.

Även om rättegångar som huvudregel är offentliga kan domstolen vid rättegångar som rör sexualbrott besluta att rättegången hålls bakom stängda dörrar. Detta innebär att endast personer som har direkt anknytning till brottet sitter kvar i rättssalen.

Överläggning och dom

Domstolen prövar därefter om gärningspersonen kan dömas för brottet utifrån bevisning och vittnesmål. Rätten överlägger i enrum. Ibland kan man få vänta upp till två veckor på en dom. Även skadeståndet fastställs i domen. Är du missnöjd med domen så kan vi hjälpa med överklagan till hovrätten.

En rättegång är ofta en svår process. Att berätta i detalj om det övergrepp man utsatts för kan riva upp sår, men det är ändå nödvändigt för att man ska vara säker på att rättsprocessen sköts på ett korrekt sätt.

Vanligt att offret känner skuld

Det är inte ovanligt att offer för våldtäkt känner skuldkänslor den närmaste tiden efter dådet. Men det är aldrig ditt fel att du blivit våldtagen, oavsett vad som hände innan övergreppet skedde. Gärningsmannen är alltid helt ansvarig för sina handlingar.

Har du utsatts för våldtäkt eller någon annan form av sexuellt brott eller kränkning kan du alltid kontakta oss – gärna via vårt kontaktformulär. Kontaktuppgifter till våra kontor i Göteborg och Stockholm hittar du här nedanför. 

Medmänskligt stöd och kompetens i rätten!