Utsatt för sexuella övergrepp

Andra sexuella övergrepp

Även om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp ställer vi upp på din sida i rätten. Salmi & Partners advokater har stor erfarenhet av att arbeta med fall som handlar om sexuella övergrepp och vet att det gäller att agera med stor finkänslighet – utsattheten är stor när en person har utsatts för ett sexuellt övergrepp.

Upplevelsen är avgörande

Grov våldtäkt och våldtäkt är de allvarligaste formerna av sexuella övergrepp, men det finns ett antal andra handlingar som också definieras som sexuella övergrepp. Enkelt uttryckt kan man säga att om det upplevs som ett sexuellt övergrepp så är det ett sexuellt övergrepp i juridisk mening. Det är också då ett brott kan polisanmäld och brottsutövaren kan dömas till straff enligt lagen.

Som målsägandebiträde hjälper vi dig genom hela processen. Vi tar alltid sekretessen på stort allvar och skyddar dig mot nya övergrepp i rätten.

Utsatt för sexualbrott – så här gör du

Har du blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller något annat sexualbrott är det viktigt att du snabbt polisanmäler händelsen. Ring polisen på 114 14 eller 112 om det handlar om en akut situation. Glöm inte att det går att göra en polisanmälan även om det har gått ett antal år sedan övergreppet begicks.

Anmäl brottet så att det kan klaras upp och du kan få upprättelse! Vi hjälper dig genom hela rättsprocessen i rollen som målsägandebiträde.

Du har rätt till juridisk hjälp

Vi rekommenderar att du begär ett målsägandebiträde redan i samband med att du anmäler brottet. Du har rätt att begära den advokat eller jurist du önskar. Våra advokater har stor erfarenhet av brottmål i allmänhet och sexualbrott i synnerhet. Engagemanget är också mycket viktigt – vi samarbetar ofta med brottsoffer och ställer alltid upp till 100 procent.

Alla som arbetar hos oss har spetskompetens, erfarenhet och engagemang. Har du redan ett målsägandebiträde som du inte känner dig 100 procent nöjd med? Då har du rätt att begära byte hos domstolen.

Sexuella övergrepp – målsägandebiträdets roll

Målsägandebiträdets uppdrag är dels att tillvarata målsägandens intressen juridiskt, dels att hjälpa och stötta målsäganden genom hela rättsprocessen. Vi är med dig från att förundersökningen inleds till rättegångens avslutning. Vi är med vid polisförhör, tar hand om kontakter med polis och åklagare och ser till att du är informerad om allt som händer i utredningen. Vi bistår även med skadeståndstalan och överklaganden.

Det här kan du göra för att underlätta att gärningsmannen ska bli dömd för sexuella övergrepp

Det är viktigt att du sparar alla bevis, alla spår – allt som kan stödja din berättelse helt enkelt. Vittnen är givetvis viktiga och personer som du berättat om brottet för. Spår av DNA, sms, chattmeddelanden, bilder och filmer som rör händelsen är viktiga att spåra.

Viktigt att låta sig läkarundersökas

Genomgå alltid en läkarundersökning och se till att eventuella skador dokumenteras noga. Har du blivit våldtagen ska du inte duscha, tvätta eller slänga några kläder. Sådan teknisk bevisning är avgörande för att åklagaren ska kunna åtala och för att offret ska få en prövning i domstolen. Rådfråga ditt målsägandebiträde om vilka bevis som är relevanta att lämna in till polisen.

Här är några exempel på sexuella övergrepp:

  • Att tvinga sig till sex mot personens vilja. Ett exempel på detta är att tvinga någon att onanera.
  • Att ta en person på kroppen som upplevs som obehagligt eller kränkande.
  • Att ta bilder eller filma någon i ett sexuellt sammanhang mot dennes vilja.
  • Att försöka byta eller köpa till sig sex.
  • Grooming, det vill säga att som vuxen försöka övertyga en person som är under 15 år att göra något sexuellt på internet.

 

Sexuella övergrepp – så ser straffen ut

Sexualbrott är rent straffrättsligt indelade i fyra grupper, beroende på hur grova de är: sexuellt ofredande, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av underårig och våldtäkt. Drygt hälften av alla anmälda sexbrott klaras upp.

Sexuellt ofredande leder oftast till böter, men det kan ibland utdömas fängelsestraff. Att ta sexuell kontakt med ett barn under 15 år på internet kan leda till böter eller ett fängelsestraff på upp till ett år.

Sexuellt tvång har ett maximalt straffvärde på två års fängelse, grovt sexuellt tvång har ett maxstraff på sex års fängelse.

Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning har ett maxstraff på två års fängelse. Grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning kan ge som mest fyra i fängelse.

Advokater med lång erfarenhet av svåra rättsfall